n18
Menu
TV|show 
   |
Voices of : Kazuyo Aoki (Jaiko / Gian's Mom), Chiaki (Dorami), Sachiko Chijimatsu (Nobita's Mom), Katsuhisa Hoki (Kaminari-san), Kazuhiko Inoue (Sensei), Yumi Kakazu (Shizuka)
Directed By : Kozo Kusuba, Tsutomu Shibayama
Written By : F. Fujio Fujiko, Fujio A. Fujiko
Created By : Fujiko F. Fujio
Music By : Shunsuke Kikuchi, Kan Sawada
Released Date : 2 April 1979 (Japan)
In.com Rating : 8.1/10

Photos


Doraemon

1/10
Loading...

Complete Schedule – Doraemon


No Schedule found.

TV | Show