n18
Menu
TV|show 
   |
Also Known As : Oraa Guzura Dado
Voices of : Kei Tomiyama (Papa), Shigeru Asou (Mama), Toru Ohira (Guzura), Emi Azuma (Oshio), Yoshiko Matsuo (Suzuko), Mie Azumaas (Bonta)
Directed By : Hiroshi Sasagawa
Written By : Hiroshi Sasagawa
Produced By : Tatsuo Yoshida
Created By : Hiroshi Sasagawa
Music By : Kosuke Onozaki
Released Date : 7 October 1967 (Japan)

Photos


Guzura

1/10
Loading...

Complete Schedule – Guzura


No Schedule found.

TV | Show