n18
Menu
TV|show 
   |
Nickelodeon PREVIOUS NEXT ON THIS CHANNEL


Show Type: Kids

Language: English

Genre: Animation

Nickelodeon

Ninja Hattori


Next Episode Airs On :

Fri, May 27 - 04:30 PM
Voices of : Kazuyuki Asano (Kentaro Mitsuba), Mikihisa Azuma (Kashiwada Keiji), Yuri Chinen (Kenichi Mitsuba), Gori (Kemumaki / Sato Sensei), Shiro Ito (Jinzo Hattori)
Directed By : Fumio Ikeno, Hiroshi Sasagawa
Loading...

Complete Schedule – Ninja Hattori


Fri, May 27

04:30 PM

Fri, May 27

07:30 PM

Fri, May 27

08:00 PM

Sat, May 28

09:00 AM

Sat, May 28

01:30 PM

Sat, May 28

04:30 PM

Sat, May 28

07:30 PM

SET SMS Reminder


TV | Show


Image Holder

Motu Patlu

Nickelodeon

05:30 PM

Image Holder

Motu Patlu

Nickelodeon

06:30 PM

Image Holder

Oggy & the Cockroaches

Nickelodeon

07:00 PM

Image Holder

Motu Patlu

Nickelodeon

08:30 PM