Aravinda Sametha is everything a Trivikram film has to be: NTR

Aravinda Sametha is everything a Trivikram film has to be: NTR