Akshay Kumar issues clarification on his meeting with Gurmeet Ram Rahim Singh

Akshay Kumar issues clarification on his meeting with Gurmeet Ram Rahim Singh