Bharat Chashni song: Salman Khan and Katrina Kaif present the love anthem of the season

Bharat Chashni song: Salman Khan and Katrina Kaif present the love anthem of the season

Chashni song from Salman Khan and Katrina Kaif's Bharat is high on romance,