image
India now has its desi version of Tyrion Lannister thanks to Imtiaz Ali!

India now has its desi version of Tyrion Lannister thanks to Imtiaz Ali!

Nikita ThakkarNikita Thakkar   June 10 2018, 3.43 pm