Kiara Advani has found the most adorable playmate on the sets of Good News

Kiara Advani has found the most adorable playmate on the sets of Good News

You're going to be totally jealous of Kiara Advani's mid-work breaks.