Priyanka Chopra irks Tanushree Dutta by calling her a 'survivor'

Priyanka Chopra irks Tanushree Dutta by calling her a 'survivor'