Priyanka Chopra Nick Jonas engagement has a Virat Kohli, Anushka Sharma connection

Priyanka Chopra Nick Jonas engagement has a Virat Kohli, Anushka Sharma connection