Sara Ali Khan's Kedarnath teaser: 'Sara' Twitterverse is talking about her

Sara Ali Khan's Kedarnath teaser: 'Sara' Twitterverse is talking about her