Shah Rukh Khan starrer Rakesh Sharma biopic finally named?

Shah Rukh Khan starrer Rakesh Sharma biopic finally named?