Tanushree Dutta vs Nana Patekar: Ganesh Acharya denies the incident

Tanushree Dutta vs Nana Patekar: Ganesh Acharya denies the incident