Ganesha says that Antariksham will be a disaster on its opening day

Ganesha says that Antariksham will be a disaster on its opening day