Shriya Saran joins Venkatesh and Nag Chaitanya’s next?

Shriya Saran joins Venkatesh and Nag Chaitanya’s next?