Thiagarajan Kumararaja heaps praise on Vijay Sethupathi

Thiagarajan Kumararaja heaps praise on Vijay Sethupathi