Salman Khan’s Race 3 Masand ko nahin pasand, BHAI gets trolled

Salman Khan’s Race 3 Masand ko nahin pasand, BHAI gets trolled