image
Bigg Boss 12: Dipikar Kakkar gets acid attack threat from a Sreesanth fan

Bigg Boss 12: Dipikar Kakkar gets acid attack threat from a Sreesanth fan

Abhishek SinghAbhishek Singh   January 06 2019, 5.16 pm