image
Ishqbaaaz girl gang Surbhi Chandna, Shrenu Parikh and Mansi Srivastava continue to give friendship goals

Ishqbaaaz girl gang Surbhi Chandna, Shrenu Parikh and Mansi Srivastava continue to give friendship goals

Ishqbaaaz girls Surbhi Chandna, Shrenu Parikh and Mansi Srivastava recently had a reuinion.