Kasauti Zindagi Ki 2: Shah Rukh Khan’s love talk is makin’ us swoon

Kasauti Zindagi Ki 2: Shah Rukh Khan’s love talk is makin’ us swoon