Sai Pallavi rejects Bellamkonda Sai Srinivas, might team up with Sekhar Kammula again!

Sai Pallavi rejects Bellamkonda Sai Srinivas, might team up with Sekhar Kammula again!