Katrina Kaif cuddles Ahil Sharma as Arpita Khan looks on

Katrina Kaif cuddles Ahil Sharma as Arpita Khan looks on

Manav ManglaniManav Manglani   April 04 2018, 7.40 pm