Isha Ambani, Anand Piramal wedding: Hillary Clinton stuns in traditional wear

Isha Ambani, Anand Piramal wedding: Hillary Clinton stuns in traditional wear

Darshana DeviDarshana Devi   December 12 2018, 6.58 pm