Sarfraz Ahmed promotes Zero after scoring zero, miffs Shoaib Akhtar

Sarfraz Ahmed promotes Zero after scoring zero, miffs Shoaib Akhtar